Werkvermogen
Werkbalans

       Vragenlijst over het werkvermogen


De vragenlijst over het werkvermogen peilt de mate waarin een werknemer in staat is het huidige werk uit te blijven oefenen. Het werkvermogen wordt beëinvloed door individuele capaciteiten en door de arbeidssitiuatie. De uitkomst is een hulpmiddel om de inzetbaarheid van werknemers op langere termijn te voorspellen en /of te beïnvloeden. Onderstaande vragen komen van een niet-gevalideerde vertaling van een Duitstalige versie van de Work Ability Index die vrij beschikbaar is op internet.


De uitkomst van dit onderzoek wordt strikt vertrouwelijk behandeld en met niemand gedeeld behoudens schriftelijke toestemming van de invuller. Wanneer deze vragenlijst niet in het kader van een coaching is verstuurd en er ook geen coaching opgestart zal worden, wordt de uitkomst vernietigd.


Invulinstructie


  Je dient het formulier in één keer in te vullen. Wanneer je de pagina ververst of verlaat zijn de gegevens verwijderd. Voordat je het formulier verzend kun je met de printknop onder het formulier de ingevulde vragen afdrukken. Selecteer via het dialoogscherm de webpagina's die je af wilt drukken. Voorts kun je via de verstuurknop het ingevulde formulier verzenden. Na verzending zijn de velden weer leeg en zie je een succesbericht. 

   
   
   
   
  psychisch belastend
  fysiek belastend
  fysiek en psychisch belastend
   
  0 - helemaal niet in staat tot werken
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - optimaal werkvermogen
   
  heel goed
  tamelijk goed
  matig
  eerder slecht
  heel slecht
   
  heel goed
  tamelijk goed
  matig
  eerder slecht
  heel slecht
   
  1. Kwetsuren ten gevolge van een ongeval (bijv. in rug of ledematen, brandwonden)
  2. Ziekte gerelateerd aan het skeletspierstelsel in rug, ledematen of ander lichaamsdeel (bijv. terugkerende pijn in gewricht of spier, ischias, reuma, artritis)
  3. Cariovasculaire ziekte (bijv. hypertensie, coronaire hartziekte)
  4. Ademhalingsziekte (bijv. terugkerende infecties aan de luchtwegen, astma, emfyseem)
  5. Psychische stoornis (bijv. depressie, burn-out, angsten, slapeloosheid)
  6. Neurologische of zintuigelijke ziekte (bijv. oor- of oogziekte, migraine, epilepsie)
  7. Spijsverteringsziekte/-aandoening (bijv. gastritis, galstenen, lever- of alvleesklierziekte, veelvuldige constipatie)
  8. Urogenitale ziekte (bijv. ontsteking aan de urinewegen, gynaecologische ziekte, prostaat)
  9. Huidziekte (bijv. allergische of andere uitslag, spataderen)
  10. Tumor of kanker
  11. Endocriene of metabole ziekte (bijv. diabetes, ernstige obesitas, jicht)
  12. Bloedziekte (bijv. bloedarmoede, andere bloedaandoening of -tekorten)
  13. Geboorteafwijking
  14. Andere aandoening of ziekte
   
   
  Er is geen belemmering / ik heb geen ziekte
  Ik kan mijn werk doen, maar ik heb last van enkele symptomen
  Ik moet soms mijn werk trager uitvoeren of mijn werkmethodes veranderen
  Ik moet vaak mijn werk trager uitvoeren of mijn werkmethodes veranderen
  Door mijn conditie voel ik dat ik enkel deeltijds kan werken
  In mijn opinie ben ik helemaal niet in staat om te werken
   
  geen
  maximaal 9 dagen
  10 - 24 dagen
  25 - 99 dagen
  100 - 354 dagen
   
  onwaarschijnlijk
  niet zeker
  tamelijk zeker
   
  altijd
  eerder vaak
  soms
  eerder zelden
  nooit
   
  altijd
  eerder vaak
  soms
  eerder zelden
  nooit
   
  altijd
  eerder vaak
  soms
  eerder zelden
  nooit