Assertiviteitsonderzoek
Werkbalans

       Assertiviteitsonderzoek


'Assertiviteit'  komt uit de sociale psychologie. Assertiviteit betreft de omgang met mensen in relaties, scholing, werk en andere sociale situaties. Een assertieve houding geeft aan dat je opkomt voor jezelf en de eigen mening, rechten en standpunten laat blijken zonder een agressieve benadering. Voor van nature verlegen mensen of introverte mensen of mensen met aanverwant autisme is het vaak moeilijk goed voor zichzelf op te komen. Ook mensen met jeugd-trauma waarbij bijvoorbeeld onderdrukking van creativiteit of mishandeling of vernedering aan de orde is geweest, hebben vaak moeite om op een goede manier voor zichzelf op te komen.


Niemand is statisch in zijn of haar sociale omgeving. Iedereen beweegt op een schaal van subassertiviteit (niet voor jezelf opkomen) tot agressiviteit (het eigen belang extreem voorop stellen zonder rekening te houden met de ander). Dit onderzoek meet de assertiviteit op deze schaal op basis van 60 vragen.


Gespecificeerd geeft het onderzoek een assertiviteitsscore op de volgende gebieden:

 • De mate van het in staat zijn actief een ervaren onaangename situatie te beëindigen
 • De angstfactor bij negatieve acties uit de omgeving
 • De mate van in staat zijn tot 'weigeren' wanneer iets van je gevraagd wordt wat je niet wilt
 • De mate van in staat zijn om met je emoties kenbaar te maken wat een bepaalde actie met je doet
 • De mate waarin je in staat bent gebruik te maken van steunende factoren uit je omgeving
 • De mate waarin je in staat bent om informatie te vragen, tegen te spreken of in overleg te gaan bij een bepaalde actie uit je omgeving.


De uitkomst van dit onderzoek wordt strikt vertrouwelijk behandeld en met niemand gedeeld behoudens schriftelijke toestemming van de invuller. Wanneer deze vragenlijst niet in het kader van een coaching is verstuurd en er ook geen coaching opgestart zal worden, wordt de uitkomst vernietigd.Invulinstructie


  Geef per stelling aan in hoeverre de situatie op jou van toepassing is over de afgelopen 3 maanden. Als de situatie zich niet letterlijk heeft voorgedaan kun je invullen hoe je denkt te reageren in zo'n situatie.


  Je dient het formulier in één keer in te vullen. Wanneer je de pagina ververst of verlaat zijn de gegevens verwijderd. Voordat je het formulier verzend kun je met de printknop onder het formulier de ingevulde vragen afdrukken. Selecteer via het dialoogscherm de pagina's die je af wilt drukken. Voorts kun je via de verstuurknop het ingevulde formulier verzenden. Na verzending zijn de velden weer leeg en zie je een succesbericht. 


   
   
   
  Lager Beroeps Onderwijs
  Middelbaar Beroeps Onderwijs
  Hoger Onderwijs
  Wetenschappelijk Onderwijs